Jerne Børnehaves værdigrundlag

  • Vi lægger vægt på at skabe et rum af tryghed og omsorg for barnet, så det gennem oplevelser og leg udvikler en åben og positiv holdning overfor sig selv og andre.
  • Vi ønsker, at fremme/udvikle barnets selvstændighed gennem løsning af opgaver og udfordringer, der svarer til dets udviklingstrin.
  • Vi ønsker, at barnet gennem sin tid i Jerne Børnehave udvikler sig til et harmonisk og selvstændigt lille menneske, der gennem højt selvværd både kan rumme andre mennesker samt klare fremtidens opgaver og udfordringer.

Dannelse

Se vores artikel om vores tanker og arbejdet med dannelse anno 2018.

‘Artiklen har været bragt i tidsskriftet 0-14, nr. 3-2018. Hele temanummeret på 100 sider kan bestilles på tlf. 86 18 78 88 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk