Hverdagen

I Børnehaven har vi en fast dagsrytme, der sikrer kontinuitet for børnene. Vi tilpasser dog dagen efter børnenes behov og er åbne for spontanitet.

Vi deler børnene op i mindre grupper og sikrer, at de mødes af nærværende voksne. Vores børnehave har en selvstændig matrikel, der giver optimale fysiske rammer og mulighed for aldersdifferentierede aktiviteter.

Vi lægger vægt på rammerne omkring måltider, samlinger og legegrupper, da de har stor læringsmæssig værdi for det enkelte barn og gruppen. Derudover har vi forskellige aktiviteter og vores udearealer, som børnene benytter hver dag.

I Jerne Børnehave skaber vi et fællesskab, hvor alle kender hinanden og hvor alle børn føler sig betydningsfulde. Vi giver børnene muligheder for deltagelse gennem leg, praktiske opgaver og ved at lære dem at tage sig af hinanden på tværs af alder og stuer.

Kl. 6-7.30: Godmorgen.

Kl. 7.30-9: Vi fordeler os i grupperne.

Kl 9: Gruppetid/formiddagsmad
Vi får en lille mad inden vi går i gang med dagen. Vi har hver morgen gruppetid, hvor vi taler om dagens program, dato, vejr og påklædning. Vi synger og taler om hvad børnene ellers kan have på hjertet. Det er også i gruppetiden vi fejrer fødselsdag.

Kl. 9.30:
Grupperne arbejder med de forskellige temaer uf fra læreplanstemaer. I hverdagen arbejder vi gerne med mange forskellige kreative materialer. Vi leger lege og aktiviteter om f.eks. kroppen, naturen, venskaber, og kreative materialer der kan være sjove og spændende at bruge.

KL. 10.50 Frokost:
Vi spiser gruppevis vores madpakker som vi har med hjemmefra.

Inden og når vi er færdige med vores madpakker, er vi meget opmærksomme på hygiejnen. Vi går på toilettet, får skiftet ble og vi vasker omhyggeligt vores hænder.

Kl. 12. På legepladsen:
Vi er ude hver dag, i næsten alt slags vejr – også så vidt muligt om formiddagen

Kl. 13.30 – 14: Frugt
Vi spiser frugt i grupperne. Frugten medbringes hjemmefra.

Tirsdag til torsdag har vi stillestund, hvor vi laver børneyoga, mindfulness, aktiv lytning eller børnemassage.

Kl 15: De sidste børn samles.

Herunder nævnes faste aktiviteter, traditioner og arrangementer som foregår i vores børnehave.

Grupperne er i én måned af gangen i salen. Der har vi særlig fokus på at få styrket motorikken, de personlige og de sociale kompetencer.

Vi har et tæt samarbejde med Musikkonservatoriet, hvor vi i perioder er heldige at en gruppe 4 – 5 årige børn kan deltage i en studerendes musiske eksamensforløb. Forløbet varer mellem 5 og 8 uger.

Kommende skolebørn forberedes til førskole det sidste år de går i børnehaven. Særlig fokus på børnenes overgang til skole starter 1. april og frem til skolestart.

I gruppetiden arbejder børnene med alderssvarende aktiviteter såsom:

 • Fri for mobberi.
 • Styrkekort og fællesskab.
 • Venskaber og “En lille ny ven (for de store)”.
 • Mig og min familie.
 • Legetøjsdag den sidste fredag i måneden.
 • Sang og musik.
 • Sprog.
 • Bevægelse.
 • Trivsel.
 • Rollelege.
 • Matematisk tænkning og tal.
 • Ordlege, dialogisk læsning og historiefortælling.

Årsplan

Hvert år arbejder vi med et nyt fokusområde.
I 2024 har vi særlig fokus på “Børnefællesskaber”.

Vi leger og planlægger ud fra årsplanen, hvor vi fordyber os i aktiviteter med forskellige temaer.
Det er eksempelvis: Sang, musik, læsning, motorik, leg og bevægelse, kultur, dyr, klima, former og farver, science, fællesskab, teater, mig, og min familie m.m.

Hertil tager vi udgangspunkt i vores læreplan, så vi sikrer os at alle børn får de bedste forudsætninger for at udvikle sig indenfor alle læreplanens temaer.

Årshjul på traditioner og arrangementer.

 • Fastelavnsfest for børn.
 • Påskefrokost for børn.
 • Afslutning for kommende skolebørn med discofest for alle børn.
 • Børnenes Grundlovsdag (Afholdes i fællesskab med netværket af selvejende og private daginstitutioner i Esbjerg.
 • Forældrekaffer.
 • Udflytterdage i Marbæk.
 • Skt. Hans.
 • Bedsteforældredag.
 • Venskabsuge.
 • Affaldsuge
 • Hej skal vi lege? – motorik og bevægelsesuge.
 • Motionsløb.
 • Lusekrigen
 • Naturens dag
 • Vi laver morsdagsgave.
 • Vi laver farsdagsgave.
 • 1. hjælpsuge
 • 2 x hygiejneuge, ca hvert halve år.
 • Maduge.
 • Lysfest.
 • Der laves hemmeligheder til mor og far i november (ingen adgang på grupperne for forældre).
 • Luciadag
 • Risengrøddag.
 • Julefrokost for børn.
 • Sommerfest (afholdes af forældre)
 • Juletræsfest (afholdes af forældre)